Disciplinárna komisia
Členovia
Frantšek Lukáč
Vladimír Mikuláši
Róbert Kossuth
Alojz Štrba
František Farkaš
František Farkaš
Alojz Štrba
Tajomníci
Rozhodnutia