Disciplinárna komisia
Členovia
Róbert Kossuth
František Farkaš
Alojz Štrba
Vladimír Mikuláši
Tajomníci
Rozhodnutia