Disciplinárna komisia
Členovia
Frantšek Lukáč
Ladislav Nagy
Róbert Kossuth
Vladimír Mikuláši
Tajomníci