Disciplinárna komisia
LV-DK-2016/2017-0140
R-129
Kevin Mikloš 1273307 - DK žiadosti nevyhovuje nevyhovuje pre závažnosť priestupku
Rozhodnutie: LV-DK-2016/2017-0140
Klub: ŠK Ipeľský Sokolec
Dátum zaevidovania: 16.03.2017 22:27
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 16.03.2017 22:27