Komisia rozhodcov
Členovia
Peter Havran
Martin Štrba
Milan Chlebo
Bálint Kišš
Tajomníci