Športovo-technická komisia
LV-STK-2017/2018-0100
R-100
R-100: Hronské Kosihy-Vyškovce nad Ipľom: ŠTK žiadosť TJ Družstevník Vyškovce nad Ipľom zamieta. Žiadosť nespĺňa náležitosti Rozpisu súťaže článok 13/2.
Rozhodnutie: LV-STK-2017/2018-0100
Klub: TJ Družstevník Vyškovce nad Ipľom
Dátum zaevidovania: 10.11.2017 11:09
Stav: Nové